Dažniausiai užduodami klausimai dėl pasėlių deklaravimo

Įsibėgėjat pasėlių deklaravimui Žemės ūkio ministerija pateikia socialiniams partneriams aktualią informaciją apie deklaravimo eigą ir iškilusių klausimų sprendimus. Nuo šiol tokią informaciją pateiksime LGAA tinklapyje, kurią pateiksime originaliu Žemės ūkio ministerijos tekstu.

2017-04-28 d. aktuali informacija:

Pateikiami priimti sprendimai:

1.       Dėl deklaravimo valstybinės ar kitos paskirties žemės sluoksnyje (toliau – VŽ sluoksnis). Atsižvelgiant į tai, jog dėl VŽ sluoksnio įdiegimo į sistemą kilo pareiškėjų nepasitenkinimas, o ŽŪM (kartu su ŽŪIKVC ir NMA) operatyviai surasti problemų sprendimo būdai bei numatyti deklaravimo sistemos adaptavimai (kaip parašyta mano ankstesniame laiške – laiškas apačioje) – pareiškėjų netinkino – ir netenkino aukščiausiu lygiu, esame priversti žengti iš principo žingsnį atgal – Naudmenų deklaravimo taisyklėse įteisinant galimybę šiais metais pareiškėjams deklaruoti plotus, patenkančius į VŽ sluoksnį, deklaravimo metu nepateikiant jų valdymo įrodymo dokumentų, tačiau, įsipareigojant šiuos dokumentus pateikti NMA – NMA paprašius – paraiškų administravimo metu (apie rugpjūčio mėn.). Tačiau tai jokiais būdais nekeičia bendro principo, galiojančio jau ne vienerius metus, kad deklaruojantieji valstybinėje žemėje privalo turėti jos valdymo dokumentus. Svarbiausias aspektas šioje vietoje – sudaryti galimybę pareiškėjams sklandžiau deklaruoti naudmenas – kuo mažiau trukdant pavasarinius žemės ūkio darbus. Artimiausiu metu (planuojama – kitą savaitę) – šį taisyklių keitimą patvirtinti. Atsiųsime jį kai tik jis bus patvirtintas.

2.       Dėl žemės ūkio veiklos (žemės dirbimo) įrodymų – sprendimo nekonkretizuosiu – jį pamatysite minėtame taisyklių keitime. Jis bus paaiškintas, kad visiems būtų aišku ir nebebūtų jokių interpretacijų (arba būtų jų mažiau).

 3.       Pakartotinai pridedu protokolą dėl jungtinės veiklos sutarties galiojimo asmeninio ūkio žemės atveju (kadangi gavome informacijos, kad šį protokolą yra gavę ne visi). Protokolas pasirašytas elektroniniu parašu (todėl nesimato parašo „su parkeliu“). Tik atkreipiu dėmesį, kad protokolo 1 punktas tampa nebeaktualus, kadangi deklaruojant nieko pateikti jau nebereikės.

2017-03-14-posėdžio-protokolas-03-17-8D-1221.pdf 


2017-04-21 d. aktuali informacija:

Dėl deklaravimo valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnyje (toliau – VŽ sluoksnis):

a.       ŽŪM informacija viešinimui: http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/dirbamoji-zeme-turi-buti-valdoma-teisetai;

b.      Dar kartą akcentuojama praeito penktadienio (04.14) žinutė dėl deklaruojamo lauko ar jo dalių, patenkančių į VŽ sluoksnį:

                    i.      Jei į VŽ sluoksnį patenka iki 10 proc. (ir ne daugiau kaip 2 ha) deklaruojamo lauko ploto, sistema artimiausiu metu bus atnaujinta taip, kad tokiu atveju nebus rodoma jokių įspėjimų dėl deklaravimo VŽ sluoksnyje. Pavyzdys. Deklaruojamas 10 ha laukas: visas jis yra dirbamas kaip vientisas masyvas, tačiau įkėlus VŽ sluoksnį, matomi: per lauką einantys keliukai (kurių realiai nėra), pagrioviai, pakelės ir t.t., priskirtinos VŽ sluoksniui. Jei šie elementai sudarys iki 1 ha plotą – sistema, deklaruojant visą 10 ha lauką nerodys jokių įspėjimų ir leis deklaruoti taip, kaip anksčiau – jokių papildomų dokumentų teikti nereikia;

                   ii.      Jei deklaruojamas laukas patenka į VŽ sluoksnį, bet turimi jo, kaip privačios nuosavybės teise valdymo dokumentai, pareiškėjas privalo parodyti šiuos dokumentus (o seniūnijos specialistas deklaruodamas pažymėti kaip lauką, valdomą nuosavybės teise);

                   iii.      Jei yra laukas, patenkantis į VŽ sluoksnį, kuriam neturimi jokie dokumentai – pareiškėjas raštu turi kreiptis į NŽT dėl galimybės įsiforminti oficialiai naudotis konkretų lauką. Jei kyla nesusipratimai su NŽT – prašome  kreiptis į ŽŪM – su konkrečiais įrodymais, ko negali padaryti NŽT – ŽŪM pasigilins į situaciją atskirai ir pasistengs išspręsti teigiamai.

c.       Su minėtu sisteminiu atnaujinimu – dėl didesnio aiškumo deklaruojant taip pat bus rodomas patikslintas pranešimas laukams, patenkantiems į VŽ sluoksnį. Pranešimas bus toks: [Laukas patenka į valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį, tačiau laukui nenurodyta valdymo teisė „valstybinės žemės nuoma“, prašome pažymėti „deklaruoju valstybinę žemę“. Jei tai privačios žemės laukas ir pateikiami jos valdymą įrodantys dokumentai, žymėti papildomai nieko nereikia. 

2.       Dėl žemės ūkio veiklos (žemės dirbimo) įrodymų. Kilus didelėms diskusijoms dėl traktorių registravimo datų (tai, ką rašiau praeitą penktadienį (04.14), taip pat dėl šeimos narių, registruotų deklaruojančiojo asmens valdoje, vertiname visas teisines galimybes ir ieškome būdų, kaip išspręsti tam tikras situacijas, kuomet grėsmė, kad deklaruoja ne tas, kuris pats dirba (arba oficialiai samdo) yra minimali. Apie priimtus sprendimus (kurie bet kuriuo atveju gali būti tik į reikalavimų švelninimo pusę) informuosime kitą savaitę (iki 04 28).


2017-04-14 d. aktuali informacija:

1.     Dėl deklaravimo valstybinės ir kitos paskirties žemės (toliau – VŽ) sluoksnyje. Pagrindiniai sprendimai:

a) Šiuo metu taikoma paklaida – 10 arų (laukui patenkant į VŽ sluoksnį daugiau kaip 10 arų – sistema „meta“ pranešimą, kad turi būti pateikiami dokumentai. Paanalizavę pavyzdžius matome, kad sklypų ribos dažnai stipriai nesutampa su dirbimo ribomis. Tad nuo šiol (sistemiškai tai užtruks apie 2 savaites) bus taip, kad sistema „mes“ pranešimą tik tais atvejais, kuomet laukas pateks į VŽ sluoksnį ne daugiau kaip 10 proc. (bet ne daugiau kaip 2 ha). Pvz. jei bus 100 ha laukas, o į VŽ sluoksnį pateks 5 ha – jie turės būti pateisinami dokumentais, nes nesvarbu, kad tai yra <10 proc. viso lauko, tačiau yra daugiau kaip 2 ha;

b.      Dėl laukų keliukų – situacija turės išsispręsti pagal anksčiau viršuje minėtą įbraižymo paklaidą, t. y. jie nesudarys >10 proc. ir ne daugiau nei 2 ha lauko ploto.

c.       Dėl pakelių , pagriovių ir pan. – lygiai ta pati situacija su įbraižymo paklaida;

d.      Jei sluoksnyje vaizduojamas plotas priskiriamas VŽ sluoksniui, tačiau yra privatizuotas ir turimi jo kaip privačios žemės valdymo dokumentai – jokių problemų – šiuos dokumentus pareiškėjas ir turėtų parodyti vietoj VŽ dokumentų;

e.      Jei yra laukas, patenkantis į VŽ sluoksnį, kuriam neturimi jokie dokumentai – pareiškėjas raštu turi kreiptis į NŽT dėl galimybės įsiforminti oficialiai naudotis konkretų lauką. Jei kyla nesusipratimai su NŽT – prašome  kreiptis į ŽŪM – su konkrečiais įrodymais, ko negali padaryti NŽT – ŽŪM pasigilins į situaciją atskirai.

2.       Dėl kaupiamųjų augalų deklaravimo erozijos sluoksnyje. Pakartojame ankstesnę nuostatą, kad erozijos sluoksnyje kaupiamieji neturėtų būti auginami, jei norima išvengti 20 proc. sankcijos visai paraiškai. Sankcija bus taikoma, jei patikros vietoje bus nustatyta, kad pareiškėjas vis dėlto augina kaupiamuosius erozijos sluoksnyje, nors šio lauko neįbraižė, t. y. deklaravo mažesnį plotą kaupiamųjų. Tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad mažiems ploteliams lauko pakraščiuose gali būti pritaikoma įbraižymo paklaida, tuo tarpu lauko viduryje į sluoksnį patenkančiuose plotuose – tai pritaikyti – nebegalima.

3.     Dėl žemės dirbimo įrodymo: pvz. žmona deklaruoja plotus, o vyro vardu registruotas traktorius – žmonai nereikia „išrašinėti“ vyrui jokių „čekiukų“, jei vyras ir žmona valdoje registruoti kaip šeimos nariai arba kaip partneriai – tinka ir tas, ir tas variantas. Dėl žemės valdymo įrodymo analogišku atveju – nėra nieko naujo, kaip ir anksčiau.

4.       Dėl traktorių registravimo ŽŪIKVC traktorių registre. Kadangi buvo klausimų, nuo kada traktorius  turi būti registruotas registre, patvirtinu, ką sakęs anksčiau – traktorius turi būti registruotas ne vėliau kaip sausio 1 d. 2017 m. ir neišregistruotas. Tai reiškia, kad traktorius, užregistruotas registre 2017 m. sausio 2 d. ir vėliau – nebebus kaip įrodymas žemės dirbimui įrodyti. Būtent taisyklėse ir buvo tikslas nustatyti, kad traktorius turi būti registruotas bent nuo 2017 m. sausio 1 d. tam, kad nebūtų piktnaudžiavimo atveju – perrašinėjant ar „paskolinant“ traktorių kitiems asmenims vien dėl dirbimo įrodymo reikalavimo atitikimo. Jei traktorius įsigyjamas iš tikrųjų po sausio 1 d. neturint jokių „blogų ketinimų“ – pareiškėjui yra eilė kriterijų, kaip kitaip, esant poreikiui, įrodyti NMA žemės dirbimą.

5.       Dėl žemės valdymo įrodymo: pvz. vyras deklaruoja plotus, o žemė nuosavybės teise priklauso žmonai. Žemės valdymui įrodyti – žmonos registracijos vyro valdoje kaip bendrasavininkės būtų pakankamai.

 

Žemės ūkio ministerijo Išmokų už plotus syriaus vedėjo Antanas Karbausko informacija

 

SpausdintiEl. paštas