Ukrainos grūdų derlius siekia 26 milijonus tonų, Rusija nuėmė 40,8 mln. t. javų

Ukrainos agrarinės politikos ir maisto departamentas paskelbė, kad 2017 m. liepos 31 dieną iš 7,149 milijono hektarų (tai sudaro 74 procentus viso kultūrų pasėlių ploto) buvo nuimtas 25,843 milijono tonų derlius.

Vidutinis vieno hektaro derlingumas sudaro 3,61 tonos.

Derlių sudarė:

• 18,15 milijono tonų žieminių kviečių derlius gautas iš 4,7 milijono hektarų, o tai sudaro 76 procentus viso kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 3,88 tonos iš hektaro.

• 112,100 tonų vasarinių kviečių derlius gautas iš 40,400 milijono hektarų, o tai sudaro 21 procentą viso kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 2,77 tonos iš hektaro.

• 3,122 milijono tonų žieminių miežių derlius gautas iš 862,300 hektarų, o tai sudaro 97 procentus viso šios kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 3,62 tonos iš hektaro.

• 3,338 milijono tonų vasarinių miežių derlius gautas iš 1,133 milijono hektarų, o tai sudaro 69 procentus viso šios kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 2,95 tonos iš hektaro.

• 971,900 tonų žirnių derlius gautas iš 375,100 hektarų, o tai sudaro 92 procentus viso šios kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 2,59 tonos iš hektaro.

• 1,842 milijono tonų žieminių rapsų derlius gautas iš 687,500 hektarų, o tai sudaro 92 procentus viso kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 2,68 tonos iš hektaro. Taip pat 8,500 tonų vasarinių rapsų derlius gautas iš 4,500 hektarų. Ta sudaro 9 procentus viso šios kultūros pasėlių ploto. Derlingumas siekia 1,91 tonos iš hektaro. 

• 93,300 tonų rugių derlius gautas iš 35,200 hektarų, o tai sudaro 20 procentų viso šios kultūros pasėlių ploto. Derlingumas sudarė 2,65 tonos iš hektaro.

• 52,400 tonų avižų derlius gautas iš 20,900 hektarų, o tai sudaro 11 procentų viso šios kultūros pasėlių ploto. Derlingumas siekė 2,51 tonos iš hektaro.

 

Tuo tarpu Rusijos žemės ūkio ministerija paskelbė, kad 2017 m. liepos 31 dieną iš 9,6 milijono hektarų (tai sudaro 20 procentų viso kultūrų pasėlių ploto)  buvo nuimtas 40,8 milijono tonų grūdų derlius. Vidutinis vieno hektaro derlingumas sudaro 4,26 tonos. Tuo pačiu metu praeitais metais iš 12,5 milijono hektarų buvo nuimtas 47,5 milijono tonų grūdų derlius, kurio derlingumas sudarė 3,81 tonos iš hektaro.

Šių metų derlių sudarė:

• 34,2 milijono tonų kviečių derlius gautas iš 7,8 milijono hektarų. Derlingumas sudarė 4,41 tonos iš hektaro.

• 4,4 milijono tonų miežių derlius gautas iš 1,2 milijono hektarų. Derlingumas siekė 3,69 tonos iš hektaro.

• 236,100 tonų rapsų derlius gautas iš 117,600 hektarų. Derlingumas siekė 2,01 tonos iš hektaro.

 

Pastaba: apskaičiuojant vidutinį derlingumą naudota imties mediana.

Šaltinis: GAFTA