Tiesioginių išmokų perskirstymas skaičių kalba

Žemės ūkio rūmų tarybos posėdyje, kuris vyko 2017 m. liepos 27 dieną, vienbalsiai buvo pritarta siūlyti LR žemės ūkio ministerijai perskirstyti tiesiogines išmokas skiriant papildomus 35 mln. EUR ekologinių ūkių priemonei ir dar 137 mln. EUR ūkininkaujantiems nepalankiose tam vietovėse. Vykstant diskusijoms pateikiame keletą įdomių skaičių.

Pasinaudojant www.vic.lt oficialia statistine informacija nustatėme, kad 2015 metais pagal ekologinio ūkininkavimo priemonę deklaruojamas plotas padidėjo 33,45 proc., kai porą metų iki tol buvo nusistovėjęs 3-5 proc. metinis augimas. ŽŪM duomenimis šiai priemonei trūksta 35 mln. EUR., o viso jai įgyvendinti per 2014-2020 metų laikotarpį buvo skirta 150,784 mln. EUR. Tai reiškia, kad trūkumas sudaro 23,21 proc. Panašu, kad atliekant planavimą toks deklaruoto ploto šuolis nebuvo įvertintas ir susikūrė lėšų trūkumas.

 

1 pav. Deklaruotas plotas pagal ekologinio ūkininkavimo priemones 2010-2016 metais

Jei pirmąją situaciją dar galime priskirti prie netikėtumo faktorių ir kažkiek pateisinti asmenis, kurie nustatinėjo išmokų dydžius, tai dėl nepalankių ūkininkavimui vietovių priemonės paaiškinimą rasti labai sunku. Ministerijos teigimu jai įgyvendinti trūksta 137 mln. EUR, o 2014-2020 metų laikotarpiui buvo skirta 287 mln. EUR., tai net 47,73 proc.! Analizuojant pasėlių deklaracijų duomenis nustatyta, kad pastaruosius 5 metus augimas sudarė vos 2-3 proc. kasmet. Taigi, galime vertinti, kad atliekant skaičiavimus dėl tiesioginių išmokų biudžeto 2014-2020 metams padaryta itin didelė klaida, o šiandieninė situacija buvo „užprogramuota“ iš anksto, tik buvo nutylima iki paskutinės akimirkos. 

 

2 pav. Deklaruotas plotas ha pagal nepalankių ūkininkavimui vietovių priemones 2010-2016 metais

Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kad LR Finansų ministerija pasiruošusi skirti 70 mln. EUR iš valstybės biudžeto, dar 50 mln. EUR ŽŪM be jokios atsakomybės ateityje pasiūlė ŽŪM perskirstyti iš kito ramsčio. Taigi, trūkstamiems 172 mln. EUR surinkta 120 mln. EUR. Dėl likusių 50 mln. EUR kol kas nėra kalbama, tad galima daryti prielaidą, kad po keleto metų vėl turėsime analogišką situaciją.

Visoje situacijoje labiausiai nuvilia tai, kad vėl ir vėl yra manipuliuojama skaičiais, sukuriamos situacijos, kuriose žemdirbiai dažniausiai neturi galimybių kvalifikuotai vertinti situacijos. Belieka tikėtis, kad ši situacija bus aiškiai įvertinta ir atsakyta į pagrindinius kylančius klausimus. 

 

LGAA administracija